LMP válaszai néhány a melegeket érintő kérdésekkel kapcsolatban

Figyelem! Új ablakban nyisd meg. E-mail

Hírek - Belföld

LMP 2010 LMP

A Lehet Más a Politika (LMP) egy 2009-ben alakult magyarországi politikai párt. Alapító nyilatkozata szerint a liberális, baloldali és közösségelvű konzervatív politikai hagyományokból is építkező, de önmagában koherens, ökológiai és radikális demokrata politikai irányvonalat követ.

-Mit gondol, mennyire aktuális kérdés a melegek diszkriminációja a mai magyar társadalomban?

A diszkrimináció a jogszabályok szintjén egyre kevésbé van jelen, de a hétköznapi életben továbbra is jelentős problémát okoz. A diszkriminatív gyakorlatoknak számos formája van (a legkritikusabb területek az oktatás és a munkahely), amelyek megnehezítik vagy megkeserítik az önmagukat vállaló LMBT ember életét, és azt eredményezik, hogy kevesen mernek előbújni, vagyis magas a rejtőzködés aránya.

Olyan társadalomban szeretnénk élni, amelyben mindenki félelem nélkül vállalhatja az identitását. A melegek elfogadásának mértéke jó fokmérője ennek - vagyis ha csökken a diszkrimináció mértéke, az annak a jele, hogy közelebb kerültünk az önmagával békében élő, befogadó társadalom általunk kívánatosnak tartott víziójához.

-Mit gondolnak a melegek házasságáról és mit szándékoznak tenni ez ügyben?

Támogatjuk a regisztrált élettársi kapcsolat intézményét; azt gondoljuk, hogy ennek a bevezetése fontos jogkiterjesztő lépés volt. Ezek után az azonos neműek házassága sokkal inkább szimbolikus, mint praktikus kérdéseket vet fel. Ha nő a melegházasság társadalmi elfogadottsága, akkor érdemes lehet megnyitni a házasság intézményét az azonos nemű párok előtt. Enélkül viszont csak fölösleges társadalmi feszültségeket szülne és a melegekkel szembeni intoleranciát erősítené. A következő, konzervatív kormányzat által meghatározott ciklusban ezzel kapcsolatban nem látjuk realitását az előrelépésnek.

-Mit gondolnak a meleg párok gyermekvállalásáról és mit szándékoznak tenni ez ügyben?

Bár a társadalom elég megosztott ez ügyben is, de a szakmai konszenzus meggyőző, ezért első lépésként támogatjuk az élettársak gyermekének örökbefogadását. A közös örökbefogadást csak széles körű, higgadt társadalmi párbeszéd után tartjuk elképzelhetőnek.

-Miképpen szeretnék a mai fiatalokat toleranciára nevelni?  Vannak-e programjaik ez ügyben?

Alapvető fontosságúnak tartjuk az iskolákban a demokráciára nevelést. Ennek keretében a fiataloknak meg kell tanulniuk saját véleményük árnyalt kifejtését és az alternatív véleményekkel, gyakorlatokkal szembeni türelmet és elfogadást is. Ez javítja a demokrácia minőségét és csökkenti az előítéletességet is - hiszen ma az az egyik legfőbb baj, hogy nem vagyunk képesek értelmesen, higgadtam megbeszélni a nézeteltéréseket, vádakat és félelmeket.

-Kívánnak-e tenni lépéseket a melegek szexuális felvilágosítás érdekében?

Azt gondoljuk, hogy e témában a leghatékonyabb munkát a civil szervezetek tudják végezni, ezért is fontos, hogy a társadalmi önszerveződések számára kiszámítható jogi-szabályozási környezetet és stabil, több lábon álló finanszírozási hátteret biztosítsunk.

Szerző: V.P. - pinkvanilla.hu

 

Az LMP által aláírt INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION fogadalom

 

Íme az ILGA Europe fogadalom, amelyet az LMP 5 EP-képviselőjelöltje írt alá (Mező János, Csillag Gábor, Pinczés Bálint, Jávor Benedek, Kaufer Virág)  2009. májusában, az EP-választások előtt:

ELŐREMUTATÓ EURÓPAI UNIÓS JOGALKOTÁS AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD TERÜLETÉN

Ígérem, hogy támogatom és munkámmal tevékenyen elősegítem a több védett társadalmi csoportra vonatkozó európai uniós diszkriminációellenes irányelv elfogadását, amely alapvető fontosságú a védett csoportok közti jogi hierarchia megszüntetése szempontjából.

AZ LMBT EMBEREK MOZGÁSSZABADSÁGHOZ VALÓ JOGÁNAK BIZTOSÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Ígérem, hogy biztosítom a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek és családjuk Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogát; támogatom a mozgásszabadságról szóló irányelv átültetésének ellenőrzését, valamint az élettársi kapcsolatok tagállamok közötti kölcsönös elismerését elősegítő intézkedéseket.

A TRANSZNEMŰ EMBEREK JOGAINAK KITERJESZTÉSE

Ígérem, hogy támogatom a transznemű emberek jogainak európai uniós jogszabályi szintű elismerését; támogatom, hogy a nemek egyenlősége területén a jövőben elfogadott jogszabályok és közösségi politikák a transzneműekre is vonatkozzanak; és figyelemmel kísérem, hogy a nemek egyenlőségéről szóló irányelvek átültetése figyelembe veszi‐e a transznemű emberek érdekeit.

BÜNTETŐJOGI FELLÉPÉS A HOMOFÓBIA ÉS A TRANSZFÓBIA ELLEN

Ígérem, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége homofóbiáról szóló jogi jelentésének ajánlásaival összhangban

elősegítem és támogatom a homofób és transzfób erőszakkal, gyűlölet‐bűncselekményekkel, valamint gyűlöletbeszéddel foglalkozó kerethatározat létrejöttét.

A CSALÁD INKLUZÍV MEGHATÁROZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Ígérem, hogy támogatom a család fogalmának olyan meghatározását, amely elismeri a családi kapcsolatok sokféleségét, és teljeskörűen támogatom, hogy az Európai Unió politikái valamint jogszabályai (pl. a szülői szabadságról szóló irányelv) tükrözzék az LMBT családok szükségleteit.

ŐRKÖDÉS AZ ALAPVETŐ JOGOK FELETT, BELEÉRTVE AZ LMBT JOGOKAT

Ígérem, hogy figyelemmel kísérem az Európai Unió tagállamainak emberi jogi kötelezettségekkel kapcsolatos gyakorlatát, és felszólalok az LMBT embereket ért jogsértések ellen (pl. a gyülekezési szabadság vagy az üldöztetésnek kitett személyek menedékjoga érdekében).

AZ LMBT JOGOK VÉDELME EURÓPÁBAN AZ UNIÓ HATÁRAIN TÚL

Ígérem, hogy politikai párbeszéd révén elősegítem az LMBT emberek általános emberi jogainak az Európai Unió közép‐ázsiai programjaiban, illetve az Unió bővítése során az Európai Szomszédsági Politikában való érvényesülését, valamint javaslom a résztvevő országok számára az LMBT emberekre is kiterjedő diszkriminációellenes törvények elfogadását.

AZ LMBT JOGOK VÉDELME A VILÁGBAN

Ígérem, hogy támogatom az LMBT emberek ellen az Európai Unión kívüli államokban elkövetett jogsértéseket elítélő parlamenti határozatokat és egyéb fellépéseket; csatlakozom a homoszexualitás büntetőjogi üldözését elutasító felhíváshoz.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HATÁROZOTT ELKÖTELEZŐDÉSE AZ ALAPVETŐ JOGOK BETARTÁSA MELLETT

Ígérem, hogy az új Európai Bizottság elfogadásakor kiemelten hangsúlyozom annak jelentőségét, hogy a Bizottság az alapvető jogok és az egyenlőség elkötelezett támogatója legyen, és tagjai ezt pozitív módon deklarálják.

ELKÖTELEZŐDÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM ÉS AZ EGYENLŐSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ PROGRAMOK MELLETT

Ígérem, hogy támogatom azon európai uniós programok folytatását, amelyek pénzügyi támogatást nyújtanak a szexuális irányultság, a nemi identitás és az annak kifejezése miatti hátrányos megkülönböztetés elleni, illetve az egyenlőség megteremtése érdekében szükséges lépések megtételéhez.

Google bookmarkTwitterFacebookJP-Bookmark

Nézz ránk itt is!

FacebookGoogleTwitter

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Facebook