Szájer: "Minden család egyenértékű védelmet érdemel"

Figyelem! Új ablakban nyisd meg. E-mail

Hírek - Belföld

LMBT sajtóközlemény sajtóközlemény

„Az alaptörvény-tervezet a házasság és a család fogalmát nem köti össze egymással, (…) kiterjeszti az állam védelmi kötelezettségét valamennyi magyar családra - függetlenül attól, hogy az házasságon alapul-e vagy sem. Ebben a tekintetben tehát minden család egyenértékű védelmet érdemel, függetlenül az együttélés jogi formájától, valamint a felek nemétől.” – írta hivatalos válaszlevelében Szájer József FIDESZ-es politikus a Magyar LMBT Szövetségnek. A kormánypárti többség most mégis olyan sarkalatos törvényt tervez elfogadni, amely csak a házasságon alapuló családokat ismeri el családnak.


A Magyar LMBT Szövetség még 2011 februárjában fordult Szájer József FIDESZ-es politikushoz, a FIDESZ-KDNP által életre hívott alkotmányozást segítő bizottság vezetőjéhez, hogy az új Alaptörvény családok védelmét előíró rendelkezéséről tájékozódjon. A politikus hivatalos válaszlevelében amellett érvelt, hogy „a Magyarország alkotmányának szabályozási elveiről szóló H/2057. számú országgyűlési határozati javaslatban foglalt megfogalmazással ellentétben, amely »kiemelt védelemben részesíti a házasságot, mint a férfi és a nő legalapvetőbb és legtermészetesebb közösségét, és az ezen alapuló családot«, a március 14-én benyújtásra került [és később elfogadott] alaptörvény-tervezet a házasság és a család fogalmát nem köti össze egymással. Az új, módosított megfogalmazás értelmében immár a tervezet kiterjeszti az állam védelmi kötelezettségét valamennyi magyar családra – függetlenül attól, hogy az házasságon alapul-e vagy sem. Ebben a tekintetben tehát minden család egyenértékű védelmet érdemel, függetlenül az együttélés jogi formájától, valamint a felek nemétől.”

 

Szájer hozzátette: „A család védelméből, továbbá az emberi méltósághoz való jogból pedig egyenesen következik az azonos nemű párok regisztrált élettársi kapcsolatának elismerése és védelme. Különös figyelemmel arra, hogy a hatályos törvényi szabályozás a bejegyzett élettársi kapcsolatot családjogi jogintézményként kezeli. Figyelemmel a fent kifejtettekre, álláspontom szerint az új alaptörvény-koncepció elismeri a családformák sokszínűségét, ezáltal nem hagyja védelem nélkül az azonos nemű párok alkotta családokat, hanem azokat is egyenértékű védelemben részesíti.”

Alig néhány héttel ezen új Alaptörvény hatályba lépése előtt azonban a kormánypárti többség most egy olyan családvédelmi törvényt kíván elfogadni, amely kifejezetten a házasságra szűkíti a család fogalmát, kizárva a család fogalmából az azonos nemű bejegyzett élettársakat, valamint az azonos és különnemű (bejegyzés nélküli) élettársakat. A törvényjavaslat 7. §-a szerint: „a család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága, vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság.” A javaslat ezzel pont azt teszi, amit Szájer szerint az új Alaptörvény nem enged, vagyis védelem nélkül hagyja a családok egy bizonyos, az együttélés jogi formája, valamint a felek neme alapján meghatározott körét.

A Magyar LMBT Szövetség a jogszabályról részletes véleményt készített, amelyet eljuttatott a parlamenti frakcióknak és a Kormánynak. Felszólítottuk a parlamenti pártokat, hogy a családvédelmi törvényről szóló alkotmányellenes javaslatot ne fogadják el, és módosító javaslatok benyújtásával biztosítsák a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összhangban álló, az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatának megfelelő, a házasságon kívüli együttélési formákat is elismerő, befogadó családfogalom bevezetését a magyar jogrendszerbe.

Magyar LMBT Szövetség

Google bookmarkTwitterFacebookJP-Bookmark

Nézz ránk itt is!

FacebookGoogleTwitter

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Facebook